Migracija Životinja

Životinjske migracije su relativno duga kretanja individua, obično na sezonskoj osnovi. Javljaju se u svim većim grupama životinja, uključujući i migracije ptica, sisara, riba, gmizavava , vodozemaca, insekta i rakova.

Okidač za migracije može biti promena lokalne klime, dostupnost ili nedostatak hrane, godišnja doba, parenje i dr.

Migracije mogu biti:

  • obavezne (obligatne)
  • neobavezne (fakultativne), što znači da premeštanje zavisi od izbora životinja
  • kompletna migracija je kada sve životinje migriraju
  • parcijalna migracija je kada samo neke životinje migriraju, a druge ne
  • diferencijalna migracija je kada se migratorne i nemigratorne životinje razlikuju po spolu.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.