Oživimo biljke

Čovek je svojom delatnošću promenio izgled Zemlje i u značajnoj meri oštetio biosferu. Na ogromnim površinama planete potpuno su uništeni prirodni ekosistemi (šume, stepe, močvare) ili su zamenjeni veštačkim (plantaže, farme, naselja).

Ono malo prirode, koja još postoji kao netaknuta, polako nestaje pod pritiskom čoveka. Najpre je ugrozio šume kao najsloženije i najproduktivnije ekosisteme.

Zaštita prirode predstavlja multidisciplinarni pristup rešavanju svih brojnih problema u prirodi (npr. nestanak vrsta, uništavanje predela).

Crvene i crne knjige

Opstanak mnogih biljnih i životinjskih vrsta danas je ugrožen, mnoge se nalaze pred iščezavanjem, a veliki broj je zauvek nestao. Prvi i veoma značajan korak u ostvarenju zaštite jeste evidentiranje ugroženih vrsta flore i faune. Tome služe takozvane Crvene knjige. Jedna predstavlja naučno-stručne publikacije u kojima su navedene sve vrste organizacija koje podležu zaštititi prema međunarodnoj klasifikaciji stepena ugroženosti:

  • vrste pred istrebljenjem;
  • vrste u opasnosti od istrebljenja;
  • ranjive (osetljive vrste);
  • retke vrste.

Retke i ugrožene vrste su zaštićene zakonom. Proglašavanjem njihovih staništa za stroge prirodne rezervate, u kojima vlada poseban režim i u kojima je aktivnost ljudi svedena na najmanju meru, predstavlja najefikasniji način zaštite ugroženih vrsta. Najsloženiji, ali i najobuhvatniji oblik zaštite prirode su nacionalni parkovi, u čijem se okviru nalazi veći broj rezervata.

U svetu je takođe formirana i Crna knjiga u kojoj je popis više hiljada vrsta biljaka i životinja koje je čovek, nažalost, istrebio svojim bahatim, pohlepnim i nemarnim ponašanjem.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.