Zaštita životne sredine

Zaštita životne sredine obuhvata mere za: smanjenje buke, kontrole vode, smanjenje štetnih zduvnih gasova iz industrijskih postojenja i saobraćaja, kontrolu kvaliteta prehrambenih proizvoda, zabrane proizvodnje jedinjenja koja razgrađuju ozonski omotač ili negativno kontaminiraju postojeće ekosisteme.

Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih postupaka i mera koji sprečavaju ugrožavanje životne sredine s ciljem očuvanja biološke ravnoteže.

Ekološka odbrana je multidisciplina i treba da predstavlja trajnu obavezu svih članova društva. Njena multidisciplinarnost proističe iz činjenice da zdravlje, životna sredina i socijalni uslovi predstavljaju kompleks oblasti i problema koji su u stalnoj interakciji. Briga o životnoj sredini je sa gledišta našeg društva prioritet od sveukupnog značaja za društvo. Zdrava životna sredina je osnov za očuvanje ljudske egzistencije, zdravog razvoja društva i bitan faktor za nivo života stanovništva.

Ciljevi zaštite životne sredine su:

  • Očuvanje i zaštita zdravlja ljudi, celovitosti, raznovrsnosti i kvaliteta ekosistema
  • Genofonda životinjskih i biljnih vrsta
  • Plodnosti zemljišta
  • Prirodnih lepota i prostornih vrednosti
  • Kulturne baštine i dobara koje je stvorio čovek
  • Obezbeđenje uslova za ograničeno, razumno i održivo gazdovanje živom i neživom prirodom
  • Očuvanje ekološke stabilnosti prirode, količine i kvaliteta prirodnih bogatstava
  • Sprečavanje opasnosti i rizika po životnu sredinu.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.